Shell company

Ready made společnost, shell company neboli počeštěle skořápky. Jsou to již registrované firmy zapsané v obchodním rejstříku splňující veškeré zákonem dané požadavky, které ovšem nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost, jsou určeny k dalšímu prodeji potenciálním podnikatelům. Jedná se o velmi sofistikovaný způsob uvážíme-li, že založit firmu může trvat týdny i měsíce, zatímco v tomto případě může získat podnikatel firmu i během několika hodin.

Martýrium na českých úřadech

Ready made společnost stojí určitě za Vaše zvážení. Představte si tváře českých úředníků, jejich neochotu, nekonečnou byrokracii a patrně si poměrně snadno uvědomíte, kolik práce si ušetříte koupí již hotové firmy. Nemarněte čas a síly. Začněte podnikat již dnes.